0
Posted in ze świata tirów
30 kwietnia 2018

Inteligentne tachografy – co o nich wiemy?

Manipulowanie czasem pracy przez kierowców jest zjawiskiem, z którym od lat mierzą się ITD. Niekiedy narzucają to swoim pracownikom pracodawcy. W ciągu ostatnich dziesięciu lat wiele zmieniło się w tej kwestii. Kontrole są coraz skuteczniejsze, prawo w tym zakresie coraz bardziej zaostrza się, na co wpływ mają m. in. regulacje unijne. Zmiana urządzeń na cyfrowe, która miała miejsce w 2006 r., nie pomogła. Wynalezione zostały różne sposoby zaburzania jego pracy. Unijni eksperci szacują, że ok. 30% zapisów tych rejestratorów jest nieprawidłowych. Ostatnie lata przyniosły testy nowego tachografu, inteligentnego, który ma być rozwiązaniem na te bolączki. Co wiemy na temat nowych rejestratorów?

Od 15 czerwca 2019 r. każdy pojazd świadczący usługi w transporcie na drogach unijnych będzie zobowiązany do posiadania tzw. inteligentnych tachografów. Celem jest oczywiście zminimalizowanie ingerencji człowieka w działanie urządzenia, a nawet jeśli to się nie powiedzie, gdyż jak wiadomo – potrzeba matką wynalazków – ma zwiększyć wykrywalność nieprawidłowych zapisów przez kontrole transportu drogowego. Przyjęty przez Komisję Europejską załącznik szczegółowo określa budowę i sposób użytkowania nowych tachografów. Jest to kwestia istotna z tego względu, że ma zapewnić sprawiedliwe warunki dla wszystkich przedsiębiorców na rynku i poprawić warunki bezpieczeństwa dla wszystkich użytkowników w ruchu drogowym.

Na czym ma polegać praca nowoczesnych rejestratorów? Najważniejszą zmianą jest wbudowany GPS, który ma dokładnie rejestrować lokalizację pojazdu zarówno w momencie rozpoczęcia jazdy, jak i po jej zakończeniu. W czasie przemierzania trasy lokalizacja ma być zapisywana w regularnych odstępach – co 3 godziny. Zapisy mają być przesyłane dzięki sieci komórkowej. Umożliwią to również systemy ITS, czyli inteligentne systemy transportowe. Ma to w zdecydowany sposób ułatwić inspektorom wykrywanie nieprawidłowości. Dzięki sieci Bluetooth inspektorzy będą mieli sprawdzić zapisy tachografu bez zatrzymywania pojazdu. Certyfikaty wystawione na urządzenia mają mieć ważność piętnastoletnią i nie będą przedłużane po upływie tego czasu, co ma również zapewnić niezawodność urządzeń. Można przewidywać, że w tym czasie dojdzie do wprowadzenia dalszych technologicznych usprawnień w tym zakresie.

Czy takie tachografy mają szansę wyeliminować nadużycia w tej materii? Na pewno nie całkowicie. Wydaje się jednak, że w znaczący sposób przyczynią się do zmniejszenia liczby kierowców manipulujących przy tachografach.

Tagged with:

Comments & Reviews

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*